top of page
chip-je-dier.jpg

Chippen - Registratie

Bij het chippen plaatsen we een kleine microchip net onder de huid van je huisdier. Op die manier is het steeds terug te vinden in de database wanneer het toch weg zou lopen.

Al meer dan 20 jaar worden elke dag opnieuw tientallen vermiste dieren aan hun eigenaar terugbezorgd dankzij dit efficiënte systeem van microchipping.

Waarom?

Als een vermist dier gevonden wordt buiten zijn eigen omgeving, met een chip (microchip), dan kunnen de politie, opvangcentra, asielen, dierenartsen, dierenbescherming… contact opnemen met ID chips of Cat/Dog ID om het adres op te vragen van de eigenaar. Dit kan 24 uur/24 uur, 7 dagen per week. Dit systeem is al heel lang bekend bij professionals en is nagenoeg 100% doeltreffend in het opsporen van de eigenaar.

Geef jouw dier de kans om aan jou te worden terugbezorgd indien hij of zij zou verloren lopen. Jij hoeft enkel een microchip te laten plaatsen (chippen) en jouw dier te laten registreren door de dierenarts.

Identificatie en registratie

Identificatie met een chip en registratie zijn twee verschillende handelingen. De ene handeling heeft geen nut zonder de andere.

 • Identificatie met een microchip
  Een dier kan op elke leeftijd geïdentificeerd worden. De dierenarts plant de chip met een uniek identificatienummer onder de huid in de nek van het dier in. Deze behandeling is pijnloos en het dier hoeft niet verdoofd te worden.
   

 • Registratie in de databank van ID chips
  De dierenarts vult een voorlopig identificatiefiche in met het identificatienummer, de beschrijving van het dier en de gegevens van de eigenaar. Hij stuurt dit vervolgens op naar de de organisatie 'ID Chips' en de eigenaar ontvangt een bevestiging van de registratie met alle informatie

Enkel de dierenarts kan identificeren en registreren. Een correctie van de registratie kan je zelf doorgeven bij DogID voor honden en CatID voor katten. 

Opgelet, er is ook een verplichting

Microchippen is in België verplicht in volgende gevallen 

 • Iedere hond dient te worden geïdentificeerd rond een leeftijd van 6 weken.

 • Iedere kat die van eigenaar verwisselt dient te worden voorzien van een identificatie, ook als de kat kosteloos afgestaan wordt. Als de kat verandert van eigenaar, dient de aanpassing doorgevoerd te worden binnen de 8 dagen.

 • Iedere kat die na 1/11/2017 jonger is dan 12 weken, ook al wisselt die niet van eigenaar, moet verplicht deze chip en registratie krijgen.

Prijs

 • Chippen en registreren kat/hond kost € 45

(exclusief een eventuele consultatie)

bottom of page